Studentenkringen

Aan de VUB zijn er heel wat studentenverenigingen actief. Je hebt er die verbonden zijn aan een faculteit of een specifieke opleiding, maar er zijn er ook die politiek, maatschappelijk of cultureel geïnspireerd zijn.

Aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie verenigt de kring Mesacosa  de studenten van de opleidingen Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen & Kinesitherapie.

Het doel van deze kring is enerzijds de belangen van de studenten van de faculteit LK te behartigen en anderzijds de studentikoziteit voor deze studenten - en anderen - te verzorgen.

Mesacosa organiseert tal van TD's, cantussen en andere activiteiten.

  • Verschillende TD’s: Marcellekes TD, Date-TD, House Of Love, Bal Marginal, Beach Party, ...
  • Cantussen: Breng-je-date-cantus
  • Filmavonden,  kerstmarkt, geleide bezoeken aan culturele instellingen, ...
  • Ook vindt er elk jaar een galabal plaats.

Voor de meeste fuiven kan je terecht in de BSG-zaal of de tent achter aula Q.

Aarzel dus niet om Mesacosa eens te komen opzoeken op één van hun talrijke feestjes of activiteiten!

Alle info over de studentenverenigingen
>>> my.vub.ac.be/studentenorganisaties