Masterproef

3e bachelor: Keuze onderwerp

Om te kunnen starten met "Masterproef deel I" in je eerste masterjaar, moet je een onderwerp en promotor kiezen voor je masterproef. Om ervoor te zorgen dat je vlot kan starten, dien je deze keuze al vast te leggen in je 3e bachelorjaar, of het academiejaar vóór je start met "Masterproef deel I".

Op 1 maart worden jaarlijks de onderwerpen gepubliceerd waaruit je kan kiezen.
Onderstaande masterproefonderwerpen kunnen gekozen worden om mee te starten in academiejaar 18-19.

Masterproefonderwerpen LOBW 1819

Masterproefonderwerpen REVAKI 1819

Masterproefformulier 1

Om je onderwerp en promotor vast te leggen, vul je masterproefformulier 1 online in.
De promotor moet jouw masterproef dan nog goedkeuren. Wanneer dat is gebeurt, krijg je een mail ter bevestiging.

Deadlines:
Ten laatste op deze dag moet jij als student het online formulier hebben ingevuld.

 • 15 februari 2018: voor studenten die voor Masterproef deel I zijn ingeschreven in het huidige academiejaar maar die vorig jaar nog niet ingeschreven waren in de bacheloropleiding aan de VUB (studenten uit het voorbereidingsprogramma REVAKI, studenten die hun bachelordiploma behaalden in een andere instelling). 
 • 15 mei 2018: voor studenten die starten met Masterproef deel I in academiejaar 2018-2019

2e master: Indienen en verdedigen masterproef

Om je masterproef te mogen inleveren en verdedigen, moet je naast je officiële inschrijving voor "Masterproef deel II" ook met de volgende formulieren en deadlines rekening houden:

Masterproefformulier 2

In het academiejaar waarin je zal verdedigen, vul je masterproefformulier 2 online in. 
De gegevens die je invult, worden automatisch per mail verzonden naar de promotor. Wanneer hij of zij jouw formulier heeft goedgekeurd, wordt je hiervan automatisch op de hoogte gebracht per mail. 

Deadlines:
Ten laatste op deze dag moet jij als student het online formulier hebben ingevuld.

 • 15 oktober 2017 indien je de masterproef wilt verdedingen in januari 2018 (eerste zittijd).
  Opgelet, om te kunnen verdedigen in januari moet je bijkomend een aanvraag om af te studeren in januari indienen!
 • 15 februari 2018 indien je de masterproef wilt verdedigen in juni 2018 (eerste zittijd).
 • 15 mei 2018 indien je de masterproef wilt verdedingen in september 2018 (tweede zittijd). 
  Je moet dit formulier niet opnieuw indienen als je dat al hebt gedaan voor de januari- of junizittijd. 

Indienen masterproef

Je levert je masterproef in op het faculteitssecretariaat in Etterbeek ten laatste op;

 • 4 december 2017 indien je de masterproef wilt verdedingen in januari 2018.
 • 22 mei 2018 indien je de masterproef wilt verdedigen in juni 2018.
 • 20 augustus 2018 indien je de masterproef wilt verdedigen in de tweede zittijd 2018.

Andere belangrijke data zoals die van de masterproefverdedigingen, deliberaties en proclamaties vind je van bij het begin van het academiejaar terug op de LK-kalender.

Planning masterproefverdedigingen

Verloop van de verdediging:

10' mondelinge uiteenzetting door de student(e)
10' ondervraging door de commissieleden
10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Verloop van de verdediging van een duo-thesis:

15' mondelinge uiteenzetting door de studenten
10' ondervraging door de commissieleden van student 1
10' ondervraging door de commissieleden van student 2
10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Checklist voor het indienen van de masterproef

 • Lay-out: A4-formaat, recto verso afdrukken, VUB-huistijlsjabloon titelblad.
 • Masterproef laten tekenen door de promotor op de 2e pagina met "gezien en goedgekeurd". Masterproeven die niet ondertekend zijn door de promotor (of door een plaatsvervanger bij afwezigheid), kunnen niet verdedigd worden.
 • Bewijs van indiening op de plagiaatssoftware Turnitin afdrukken en mee indienen bij de masterproef.
 • Papieren versie indienen op het faculteitssecretariaat in minstens 4 exemplaren: 1 per jurylid, 1 per promotor en 1 extra voor de bibliotheek.
 • Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16u30 op de dag van de deadline. Hou er rekening mee dat er nog studenten voor jou kunnen zijn, zorg er dus voor dat je er vroeger geraakt. Iemand anders mag voor jou indienen en aftekenen, op jouw risico.
 • Exemplaren voor begeleiders worden door de student zelf aan hen bezorgd.
 • Aftekenen op de masterproeflijst en nog eens nakijken of de titel klopt (dit wordt de titel op je diploma!).

Verdere specifieke bepalingen kan je nalezen in het masterproefreglement.

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je proef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (BAMA schrijven, omgaan met uitstellen bij schrijven BAMA-proef, omgaan met faalangst, ... )

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen (VUB + facultair) in verband met de masterproef kan je raadplegen in Onderwijs- en examenreglement (art. 120 t.e.m. 127, pp. 57-59).

Specifieke bepalingen vind je terug in de masterproefreglementen:

Beoordeling masterproef deel II

Hieronder vindt u de beoordelingsformulieren voor promotors en juryleden.

Behaalde masterproeven