Veelgestelde vragen

Voor al je vragen over algemene VUB-zaken (examenresultaten, studiegeld, treinkaarten, inschrijven, ...) kan je hier terecht.

Afwezigheden

Bij welke lessen moet ik verplicht aanwezig zijn?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent in de OO-fiche van elk vak. Bekijk deze dus vóór de start van het academiejaar.

Wat moet ik doen wanneer ik gewettigd afwezig ben geweest?

Het bewijs van je wettige afwezigheid moet ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest op het faculteitssecretariaat in Etterbeek of bij mevrouw Geelen in Jette worden binnengebracht.  Om deze deadline te halen mag het bewijs ook elektronisch worden doorgestuurd. 
Bewijzen die te laat worden binnengebracht, zullen alsnog als onwettig worden beschouwd.

Zorg ervoor dat je naam goed leesbaar op het bewijs staat. Als hij niet gedrukt of geprint staat, schrijf hem er dan voor de zekerheid in drukletters bij. 

Wij aanvaarden geen:

  • Onvolledig ingevuld attesten of attesten die tegenstrijdigheden bevatten (er moet een begin- en einddatum vermeld worden).
  • Dixitattesten (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt).
  • Post factum attesten (attesten die worden uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn).

Ik kan tijdens de openingsuren van het faculteitssecretariaat niet tot in Etterbeek geraken en ik heb geen scanner. Wat kan ik doen?

Je kan je bewijs in Etterbeek achterlaten in de brievenbus naast het faculteitssecretariaat. De dag van ontvangst is dan de werkdag vóór het secretariaat de brievenbus opent (dus indien je het bewijs op zaterdag binnendoet, rekenen we vrijdag als de dag van ontvangst op het faculteitssecretariaat.) 

Je mag je bewijs ook binnenbrengen bij mevrouw Ingrid Geelen van de vakgroep KIMA in Jette (lokaal B037). Zij is elke werkdag bereikbaar van 9u15 tot 18u en op donderdag tot 20u.

In Nederland mogen huisartsen geen afwezigheidsattesten schrijven. Wat moet ik als Nederlandse student dan doen?

In Nederland mag een behandelend arts geen verklaringen geven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Een onafhankelijk arts mag dit echter wel. Je zoekt dus best bij aanvang van jouw opleiding in België naar een arts die bevoegd is om een afwezigheidsattest te schrijven voor jou.

Zonder wettig bewijs kunnen we je afwezigheid helaas niet als wettig aanvaarden. 

Mijn dokter heeft voorgeschreven dat ik niet mag sporten. Ben ik dan gewettigd afwezig in de sportlessen?

Nee, je bent enkel vrijgesteld van het sporten tijdens de lessen, er kan immers nog theorie worden gegeven. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten.

Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

Ik heb een belangrijke sportwedstrijd tijdens één van mijn lessen. Als ik hiervan een bewijs heb, geldt dit dan als wettige afwezigheid?

Nee, je kan enkel vrijgesteld worden voor lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt.

Erkenning kinesitherapeut/RIZIV

Wat moet ik doen om een erkenning als kinesitherapeut en een RIZIV-nummer aan te vragen?

Wanneer je geslaagd bent voor de master REVAKI, sturen wij jouw gegevens automatisch door naar de bevoegde diensten. Je moet hiervoor dus zelf niets doen.

Van zodra wij weten dat je geproclameerd zal worden, sturen wij hen een bevestiging dat je geslaagd bent. Dit is de dag van de deliberatie of 1 dag erna.

Wanneer en hoe krijg ik mijn erkenning en RIZIV-nummer?

De dag dat jouw aanvraag aankomt bij de dienst volksgezondheid, geldt als de eerste dag van jouw erkenning als kinesitherapeut. Je RIZIV-nummer zal ongeveer 10 werkdagen daarna per post naar jouw adres worden gestuurd.

Ik heb na 10 werkdagen nog niets ontvangen. Wie kan ik contacteren?

Bij problemen contacteer je de FOD Volksgezondheid. Omwille van privacywetgeving krijgt de faculteit geen inzage in jouw dossier.

Materiaal en lokalen voor studenten

Zijn er in gebouw L computers ter beschikking van de studenten?

De faculteit stelt 7 computers met internetaansluiting ter beschikking. Op één van de computers staat SPSS geïnstalleerd.
Je vindt de computers in lokaal L219 op de 2e verdieping van gebouw L. Het lokaal is alle werkdagen open van 9 tot 17u, maar je moet even op het secretariaat de sleutel komen vragen om het lokaal te openen.

Hou er rekening mee dat je via deze computers niet kan printen. Daarvoor zal je naar het Crazy Copy Center moeten gaan.

Kan ik de sportfaciliteiten op de VUB-campus in Etterbeek reserveren om te oefenen voor practica?

Ja, als LK-student kan je - enkel in het kader van het oefenen voor sportvakken of in functie van je masterproefonderzoek - gratis gebruik maken van de sportzalen-en terreinen van de sportdienst. Je moet deze altijd reserveren via het faculteitssecretariaat.  Probeer zo veel mogelijk met enkele studenten samen te reserveren. Je kan de zalen en terreinen enkel reserveren op momenten waar er geen andere activiteiten zijn geboekt.

Kan ik de kinezaal reserveren op de VUB-campus in Jette om te oefenen voor practica?

Ja, als student kan je een kinezaal (C.028) reserveren om te oefenen voor practica of in het kader van je masterproefonderzoek. De kinezaal in Basic Fit kan niet gereserveerd worden door studenten.

Kan ik in Etterbeek oefenen met kinetafels?

Ja, in het labo biometrie op de 3e verdieping staan 2 kinetafels waarop je kan oefenen. Je kan de sleutel van het labo krijgen bij mevr. Inge Van Beneden op elke werkdag buiten woensdag.

Kan ik de anatomiezaal reserveren op de VUB-campus in Jette om te oefenen voor practica?

Als student kan je de anatomiezaal niet reserveren. Je mag namelijk niet in de anatomiezaal zonder begeleiding van een docent of assistent. Indien je graag extra wil oefenen in de anatomiezaal, neem je best contact op met de docent.

Kan ik een lokaal reserveren voor een vergadering?

Ja, via het faculteitssecretariaat kan je een lokaal reserveren voor een vergadering indien er op dat moment lege lokalen beschikbaar zijn. 

Waar kan ik een camera en statief lenen voor de lessen Bewegingsanalyse en Dans?

Je kan -  enkel in functie van de lessen Bewegingsanalyse en Danseen camera en statief lenen bij Mevr. Antonette Verhoef van de vakgroep BESW in lokaal L209. Je brengt ze daarna ook weer bij haar terug. Opgelet, zij is enkel in de voormiddag aanwezig.