Lessen- en examenrooster

Lessenrooster

Het wordt aangeraden om dagelijks je lessenrooster te raadplegen. Zo ben je steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen: 

 Lessenrooster per opleiding

 Lessenrooster per opleidingsonderdeel

 Lessenrooster voor docenten

  • Hier vind je een overzicht van de opleidingsonderdelen die (deels) worden ontleend bij de faculteit GF voor het tweede masterjaar REVAKI bij ouderen.

2e master REVAKI: interuniversitaire opleidingen

Examenrooster

Planning

Definitief examenrooster januari academiejaar 1718

Voorlopig examenrooster juni academiejaar 1718

De planning van de masterproefverdedigingen wordt via mail doorgestuurd.

Nuttige informatie

Ombudsman

Bij klachten en opmerkingen met betrekking tot de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, de proclamatie, etc. kan je contact opnemen met de facultaire ombudsman.

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen, vul je het online overmachtsformulier in.

Dit document wordt automatisch naar het e-mailadres van de examinator gestuurd. Wanneer die beslist om een verplaatsing wel of niet toe te staan, krijg je daar automatisch bericht van.

Verplaatsing examen wegens overlap

Indien je in een individueel traject zit en je 2 examens op hetzelfde moment moet afleggen, kan je aanvragen om het examen van het hoogste jaar of van het keuzevak te laten verplaatsen. Je doet dit door het officiële formulier “aanvraag verplaatsing examen wegens overlap” in te vullen.

Je doet dit ten laatste de donderdag vóór de blokperiode.

De regel blijft gelden dat je het examenrooster volgt voor het opleidingsonderdeel dat het eerst voorkomt in het standaard modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is.

Bewijs deelname examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je dit document.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator. Daarna kan je op het faculteitssecretariaat dit document laten afstempelen.