Doctoreren

Toelatingsvoorwaarden en inschrijving doctoraat

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en de wijze van inschrijving kan je terugvinden op de centrale PhD-pagina

Aan de Faculteit LK kan je je inschrijven voor de volgende doctoraten:

  • Doctoraat in de Bewegings- en Sportwetenschappen
  • Doctoraat in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie

Opvolgingsverslag en herinschrijving

Doctoraal opvolgingssverslag

Wanneer je bent ingeschreven als doctoraatsstudent, moet je jaarlijks een doctoraal opvolgingsverslag opstellen. Op basis van dit verslag zal de DOCOP-commissie beslissen of je wordt toegelaten om het volgende academiejaar opnieuw in te schrijven. Indien je geen opvolgingsverslag indient, zal je niet kunnen herinschrijven en bijgevolg zal je je doctoraat niet kunnen indienen!

Als LK-student gebruik je de LK-template van het opvolgingsverslag. Er wordt geen ander format aangenomen! Je stuurt het verslag elektronisch door naar faclk [at] vub [dot] ac [dot] be ten laatste 1 mei 2017.

Herinschrijving

Wanneer je, op basis van je opvolgingsverslag, een positief advies hebt gekregen van de DOCOP-commissie om opnieuw in te schrijven, krijg je nadien automatisch een e-mailbericht, waarmee je inschrijving als doctoraatsstudent hernieuwd kan worden. Meer informatie over herinschrijven vind je hier.

Opgelet, je moet je elk academiejaar opnieuw inschrijven! Het is niet de bedoeling dat je je enkel inschrijft in het jaar dat je je doctoraat zal verdedigen.

Indienen en verdedigen doctoraat

Meer informatie over de praktische richtlijnen rond de indiening en verdediging van het doctoraat kan je terugvinden in het Reglement hieronder en op deze pagina.

Raadpleeg samen met je promotor ook zeker het protocol voor de doctoraatsverdediging van Faculteit LK.

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen (VUB + facultair) in verband met het doctoraat kan je raadplegen in het Reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor.

Ombudsman/vrouw voor doctorandi

Je kan als doctorandus bij de Ombudspersoon voor doctorandi terecht met opmerkingen en klachten, die betrekking kunnen hebben op moeilijkheden in de betrekkingen met de promotor(en) of de (Interdisciplinaire) Commissie voor de Doctoraatsopvolging bij de voorbereiding en de uitvoering van je doctoraat. Meer informatie en contactgegevens vind je hier.

Behaalde doctoraten

  • Overzicht van doctoraten behaald aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie