Studietrajectbegeleiding

Studietrajectbegeleider

Heb je nood aan een aangepast studietraject?
Heb je vragen over je studieprogramma?
Is het je niet duidelijk hoe het zit met mogelijke herkansingen?
Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling?
Heb je vragen over de toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde opleiding?

Met deze en andere vragen kan je terecht bij je studietrajectbegeleidster

Annelies Deboelpaep
[E] stbfacir [at] vub [dot] ac [dot] be

Maak een afspraak

De studietrajectbegeleidster is je eerste aanspreekpunt voor diverse vragen rond je opleiding. Ze waakt mee over je studievoortgang en geeft advies wanneer je daar nood aan hebt.

BELANGRIJK: Geef bij het sturen van een e-mail in het onderwerp aan wat je rolnummer is en welke opleiding je volgt.

TIP misschien is je vraag al eerder gesteld. Check zeker de faq's.

Meer informatie over studiebegeleiding vind je terug op de website van het Studiebeleidingscentrum.

Pre- en corequisites

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvan je dient aangetoond te hebben dat je de competenties eraan verbonden op voldoende wijze beheerst vooraleer je een ander opleidingsonderdeel kan aanvatten.

Je hebt voor een opleidingsonderdeel hetzij een verworven credit behaald (minstens 10/20) hetzij een toegekende credit verkregen (= toegestane onvoldoende die het voorwerp heeft uitgemaakt van een deliberatie waarbij je geslaagd werd verklaard).

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Deliberatie en studievoortgang

Deliberatie

Wil je weten hoe het zit met eventuele buispunten?
Hoe worden de examencijfers afgerond?
Wanneer ben je nu geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Het antwoord op deze vragen kan je hier nalezen.

Studievoortgang

De VUB hecht belang aan voldoende studievoortgang. Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding.

Alle informatie hierover vind je hier terug.

Studievoortgangsbeslissing

Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing die jou is opgelegd, kan je hiertegen in beroep gaan.