Reglementen en formulieren

Documenten

Specifiek voor masterstudenten

Formulieren

Indienen titel masterthesis / Submission title masterthesis 

for non-Bruface (English) + voor niet-Bruface (nederlands)
for Bruface (English) + voor Bruface (nederlands)

Opmerking procedure vrijstellingsaanvragen :

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een aantal vrijstellingen dan kan je deze via stbfacir [at] vub [dot] ac [dot] be  aanvragen. Wat zijn hiervoor de te nemen stappen?
Vul het document ‘Aanvraag vrijstelling’ (zie hierboven) in. Hierbij behorend voeg je volgende gegevens toe:
  • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld), behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
  • Een officiële puntenlijst
  • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal.
  • Het vak aan de VUB waarvoor je de vrijstelling wilt aanvragen
Indien je bij je vorige opleiding credits hebt behaald die interessant kunnen zijn voor het VUB programma, kun je vrijstellingen aanvragen. Bekijk eerst het programma goed met de betreffende studiedelen.
Bovenstaande documenten stuur/mail je naar mij door. Vermeld ook duidelijk de equivalente vakken (bvb. Ik vraag een vrijstelling van VUB-opleidingsonderdeel X aan op basis van opleidingsonderdeel Y uit mijn vorige instelling)

  

Wil je meer dan 66 studiepunten opnemen? Wil je een uitzondering aanvragen op de inschrijvingsvereisten? Wil je jouw jaarprogramma aanpassen buiten de inschrijvingsperiode? Of wil je jouw vooropleiding (bachelor/ schakel-/ voorbereidingsprogramma) combineren met opleidingsonderdelen uit de master? Dan dien je hiervoor dit formulier in te vullen.

 Volg hiervoor volgende stappen:

1.Klik op deze  link
2.Als Accountnaam vul je student IR in. Het wachtwoord laat je blanco.
3.Klik op aanmelden.
4.Klik op IR_formulier_UITZONDERINGEN
5.Je kan het formulier nu invullen.
6.Vergeet het formulier niet te verzenden.

 Heb je vragen bij het invullen van dit formulier? Contacteer dan zeker jouw studietrajectbegeleider.

 

Reglementen

Voor bachelor- en masterstudenten

Voor doctoraatsstudenten

         Alle VUB-reglementen