Onderwijs

Lesroosters

Het wordt aangeraden om dagelijks je lesrooster te raadplegen. Zo ben je steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen.

 lessenrooster per opleiding

 lessenrooster per vak

Opleidingen

De faculteit Ingenieurswetenschappen organiseert of werkt mee aan de volgende opleidingen:

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen