Naar het buitenland

Lifelong Learning Programme (LLP) / Erasmus

Binnen het Erasmus-luik van het LLP van de Europese Unie wordt aan de VUB-studenten de mogelijkheid geboden om een studieperiode door te brengen aan een buitenlandse universiteit. 
Voor info over studeren in het buitenland : studeren buitenland
Klik daar op ‘Erasmus Out’ voor meer info over Erasmus. 
Bijkomende info vind je ook nog in deze presentatie

Dit initiatief beoogt een grotere mobiliteit van studenten en garandeert een volledige academische erkenning van de in het buitenland doorgebrachte studieperiode.
De keuze aan bestemmingen is beperkt tot de gastuniversiteiten waarmee de VUB een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten voor het betreffende studiegebied.
De beperkte financiële vergoeding werd vastgelegd in een beurzenstelsel.

LLP / Erasmus aan de faculteit

De Faculteit Ingenieurswetenschappen heeft zowel binnen het kader van LLP als daarbuiten, verscheidene actieve uitwisselingsprogramma's. Een lijst met alle bijzonderheden over deze programma's (VUB-promotor, vakgroep en domein, voorwaarden van deelname en aanvraagprocedures, financiële toeslagen, enz...) wordt door de Facultaire Commissie voor Internationale Relaties (FACIR) opgesteld en ter beschikking gesteld van de studenten.

Naast de uitwisselingsprogramma's met instellingen in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Portugal, Italië, Nederland, ... om er maar enkele te noemen, zijn ook uitwisselingsprogramma's actief met ondermeer universiteiten in Australië, China en de USA.

De instellingen  waarmee de faculteit IR een LLP-Erasmus uitwisselingsovereenkomst heeft afgesloten, kunnen hier geraadpleegd worden. Zoekcriteria : studiegebied, land, universiteit.
Elk jaar (oktober - november) organiseert de Facultaire Commissie Internationale Relaties (FACIR) een informatieavond rond studeren in het buitenland.

 

Getuigenissen ingenieursstudenten VUB


Buitenlandse Erasmusstudent stelt zijn universiteit voor
Getuigenis Elliot Teysseire  -  EC Marseille

Studentenkringen

Verder zijn er ook nog 2 studentenverenigingen actief binnen de faculteit die zich bezig houden met internationale uitwisselingen:

BEST

Board of European Students of Technology is een Europees netwerk van ingenieursstudenten. Ook de VUB is lid van dit internationale netwerk.
Het doel van BEST is de studenten meer internationally-minded te maken en het werken op internationaal vlak te vergemakkelijken door middel van activiteiten voor en door studenten.

BEST organiseert tal van activiteiten voor alle technologiestudenten van alle BEST-universiteiten, waaronder Winter, Spring, Summer & Autumn Courses, Cultural Exchanges, Workshops, Trainshops, ... 
De officiële voertaal op al deze activiteiten is het Engels.

Meer informatie is te vinden op de website van BEST

IAESTE

Binnen het kader van de International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, worden stages georganiseerd, om zowel buitenlandse studenten ervaring te laten opdoen met het Belgische bedrijfsleven, als de eigen ingenieursstudenten te plaatsen in een buitenlandse onderneming of onderzoekscentrum.

Meer informatie over stages in het buitenland kan je terugvinden in het vademecum of op de volgende website : website van IAESTE