Stagedocumenten

Stage

Algemene stagedocumenten

Stagedocumenten per module

Ondersteunende stagedocumenten

Leerlijn Reflectie en Onderzoek

Leraar-In-Opleiding (LIO)

Stageadministratie

Stageplanningstool

De planning van je stages dient in deze online tool ingevuld te worden ten laatste één week voor je eerste stageles- of begeleidingsessie. De stagebegeleider bepaalt op basis van je stageplanning wanneer hij/zij zal langskomen tijdens je stage. 

Stageovereenkomst

Van zodra je een stageplaats toegewezen krijgt, dien je je stageovereenkomst in orde te brengen. De stageovereenkomst is niet enkel belangrijk om de stage te officialiseren en te starten, maar ook om in orde te zijn met de verzekeringen. Het correct (laten) invullen van deze overeenkomst behoort tot de opdracht van de student.

De stageovereenkomst moet minstens 7 dagen voor aanvang van de stage door de student en door de stageschool in drievoud en origineel ondertekend worden ingeleverd op het secretariaat van de lerarenopleiding. Kopies van handtekeningen zijn niet rechtsgeldig en worden niet aanvaard.

In kader van de wet op de welzijnswetgeving dient bij het aanvatten van een stage een risicoanalyse (inventaris van arbeidsrisico’s) en een werkpostfiche (document met welzijnsinfo en belangrijke afspraken inzake veiligheid) ingevuld en/of ondertekend te worden door de stageschool. Deze documenten worden aan de stageovereenkomst toegevoegd.

Indien meerdere stages gelopen worden op eenzelfde school, is slechts één stageovereenkomst (in drievoud origineel ondertekend) nodig.

Met je stageschool dien je eveneens een risicoanalyse te maken, alvorens de stage begint. Dit is een inventaris van alle arbeidsrisico's en bevat ook het advies (noodzaak van een geneeskundig toezicht) van een arbeidsgeneesheer. De stageschool stelt de risicoanalyse op, ondertekent het en is verantwoordelijk voor de juiste informatie. Sommige scholen hebben eigen formulieren die ook gebruikt kunnen worden. Wanneer de school geen eigen formulier gebruikt, kan dit document ingevuld worden. Dit document is niet van toepassing voor de Leraar-in-Opleiding.

In het verzekeringsattest vind je alle informatie met betrekking tot de verzekeringspolis waar je als student-stagair van de Vrije Universiteit Brussel onder valt.