Overgangsmaatregelen

Uitdovende traject of nieuwe curriculum?

Het curriculum van de Lerarenopleiding van de VUB werd naar academiejaar 2016-2017 toe grondig hervormd. Studenten die in 2015-2016 gedeeltelijk de Lerarenopleiding afwerkten, worden naargelang hun studievoortgang ingedeeld in ofwel het nieuwe curriculum ofwel in een uitdovend traject.  Twijfel je? Contacteer dan je studietrajectbegeleiding via idlo [at] vub [dot] ac [dot] be

Uitdovend traject

Studenten die het oude curriculum enkel nog Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH), de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage (BZOS) en de Verbredende Oefenstage (VOS) dienden af te werken, komen sowieso in een uitdovend traject terecht. 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en kunnen zich vervolgens registreren in de SelfService voor ROH, BZOS en VOS. Begeleiding voor deze opleidingsonderdelen blijft voorzien.

Ook studenten die daar bovenop of uitsluitend nog Pedagogische vraagstukken, de vakdidactiek én de vakdidactische keuze dienen af te leggen, komen terecht in het uitdovend traject. Je dient je nog steeds in de SelfService te registreren voor deze vakken, maar in realiteit volg je de vakinhouden binnen het nieuwe curriculum.

Indien je uitsluitend deze studiedelen of een combinatie ervan nog dient af te leggen, ziet het uitdovende traject er, samenvattend, als volgt uit:

 

 Overstap naar het nieuwe curriculum

Studenten die voorgaande jaren nog maar een beperkt deel van de lerarenopleiding afrondden, zullen overstappen naar het nieuwe curriculum. Om te vermijden dat je door deze overstap een verhoging van de studielast ondervindt, werden een reeks overgangsmaatregelen of (deel)vrijstellingen vastgelegd.

Onderstaande is een overzicht van de mogelijks afgelegde opleidingsonderdelen en de (deel)vrijstellingen die ervoor bekomt in het nieuwe curriculum. 

Volledige vrijstellingen

 Deelvrijstellingen

 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en dienen, eens heringeschreven, dit te melden aan idlo [at] vub [dot] ac [dot] be. Om te registreren voor de nieuwe modules, moeten we je immers eerst handmatig omboeken naar het nieuwe curriculum.

Hybride traject

Indien je reeds Onderwijstechnologie (3ECTS), Communicatievaardigheden (6ECTS) en pedagogische vraagstukken (3ECTS), kom je in een hybride traject terecht waarin je opleidingsonderdelen van het oude én het nieuwe curriculum opneemt. Je programma ziet er dan als volgt uit (nog af te leggen opleidingsonderdelen uit het oude traject in cursief):