Naar het buitenland

Erasmus+

Dankzij de Europese commissie kan je een unieke stage-ervaring opdoen na het behalen van je diploma. De Erasmus-stage maakt dus geen deel uit van het curriculum van de lerarenopleiding, maar moet eerder gezien worden als een bijkomende verrijkende ervaring. Wil je naar het buitenland als deel van je opleidingstraject? Bekijk dan eens het aanbod VLIR-UOS Beurzen.

Je kan tot max. 12 maanden na het behalen van je diploma een buitenlandse stage in het onderwijs lopen.
De periode van stage is minimum 2 maanden en maximaal 12 maanden.

Opgelet: Indien je reeds op een Erasmus-uitwisseling ging tijdens je bachelor- of masteropleiding, dien je in het achterhoofd te houden dat je slechts een totaliteit van 12 maanden mobiel mag zijn. De stagemaanden na het afstuderen worden hiermee in verrekend. Dit wil zeggen dat je 12 maanden stage kan lopen met aftrek van het aantal maanden buitenlandse stage die je eerder gelopen hebt via een erasmusprogramma.
Je kan een traineeship contract afsluiten met om het even welke organisatie, hiervoor hoeft VUB geen bestaand bilateraal akkoord te hebben.

Aanvraagprocedure

Aanvragen worden ingediend per mail op het e-mailadres van IDLO: idlo [at] vub [dot] ac [dot] be
In het onderwerp van de mail zet je: Erasmus exchange 15-16
Aan te leveren informatie:
Naam
Voornaam
e-mail
GSMnr
Motivatie (max. 15 regels)
Bestemming
Geplande vertrekdatum
Duur van de stage
Stageplaats en soort stage (indien gekend)
Relevantie van de stage voor je opleiding tot leraar

Indien er meer aanvragen dan beurzen zijn zal er rekening worden gehouden met volgende elementen:
1) Tijdig indienen van de aanvraag
2) Relevantie van de stage voor je opleiding tot leraar
3) Motivatie
4) Resultaten van de lerarenopleiding

Deadline: indienen voor 20 maart 2016!

Let op indien je niet geslaagd bent voor de lerarenopleiding kan je niet op erasmus+ stage na afstuderen vertrekken.

Beursbedragen (gegevens 2014)

Groep 1
        Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland,Italië, Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden
        € 435/30d.       

Groep 2
        Cyprus, Duitsland, Griekenland, IJsland Kroatië, Luxemburg, Nederland, Slovenië, Portugal,Spanje,Tsjech. Rep. Turkije
        €385/30d.

Groep 3
        Bulgarije, Estland, Litouwen, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovakije, Macedonië

        €335/30d.

Meer info? Contacteer de exchange-coördinator via idlo [at] vub [dot] ac [dot] be

Stageplaatsen

Studenten dienen dus zelf op zoek te gaan naar een stageplaats via www.erasmusintern.org. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend bij IDLO, dient er enkel een voorakkoord met de ontvangende instelling te zijn. Administratief dient met de gaststelling dus nog niets in orde te zijn gebracht, maar zij dienen uiteraard wel akkoord te gaan met je komst.

Het is niet de bedoeling studenten op uitwisseling te sturen naar hun thuisland. Deze aanvragen krijgen de laagste prioriteit in de toekenning van beurzen.

IDLO keurt het voorakkoord dat de student van de gastinstelling bekwam, al dan niet goed. De nominatie door IDLO dient te gebeuren voor 31 maart. Als je geïnteresseerd bent in een Erasmus-uitwisseling, dien je met andere woorden zo snel mogelijk de aanvraagprocedure te starten.

In geval van ons positief advies, zal de student een e-mail ontvangen van het SAC met verdere instructies voor hun aanmeldingsdossier. Het International Relations and Mobility Office (IRMO) zal vervolgens de studenten nomineren aan de gastinstelling (rond 15 april) en verder contact houden. 

VLIR-UOS beurs

Je kan een VLIR-UOS reisbeurs aanvragen om tijdens je lerarenopleiding stage te lopen in het Zuiden. Een reisbeurs bedraagt 1000 euro en laat je toe om in één van de 54 partnerlanden stage te lopen. 

Praktische afspraken

Daar een verblijf minimaal vier weken duurt, is een goede planning van je studietraject noodzakelijk. Een buitenlandse stage als VLIR-bursaal maakt deel uit van je curriculum binnen de lerarenopleiding. Je stage in het buitenland telt immers mee als opleidingsonderdeel, namelijk voor de 6ECTS van Module 6: Brede school. 

Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van je VLIR-bursaal niet enkel bij IDLO, maar eveneens bij VLIR-UOS.

Buitenlandse stage plannen?

Om in aanmerking te komen voor een buitenlandse stage dien je tijdig een aanvraag te doen bij het Interfacultair Departement LerarenOpleiding én dien je zelf een reisbeurs aan te vragen bij VLIR-UOS.

Aanvraag IDLO

Aanvragen worden ingediend per mail op het e-mailadres van IDLO: idlo [at] vub [dot] ac [dot] be
In het onderwerp van de mail zet je: VLIR-UOS stage 16-17.

Aan te leveren informatie:

Naam
Voornaam
e-mail
GSMnr
Motivatiebrief (deze zal je ook moeten aanleveren bij de aanvraag van je VLIR-UOS beurs, meer info zie oproep)
Bestemming

Aanvraag VLIR-UOS reisbeurs

Voor het bekomen van een VLIR-beurs moet je een dossier indienen. Wil je op uitwisseling in het eerste semester van het academiejaar 2016-2017? Dan geldt voor jou de deadline van 13 mei 2016. Let op: minstens vier weken van je verblijf moeten in kalenderjaar 2016 vallen.

Wil je het tweede semester naar het buitenland, dan valt de deadline op een nader te specificeren dag begin december 2016. 

Een volledig overzicht van de selectieprocedure vind je in de informatiebrochure. Verdere vragen of hulp nodig bij het invullen van de applicatie? Kijk eens of je hier een antwoord kan vinden.

Buitenlandse stageplaatsen

De lerarenopleiding heeft ervaring met stages in Congo en Suriname.
Deze twee landen kunnen in ieder geval als mogelijke bestemming opgegeven worden.
In samenspraak met jou bekijken we dan welke stageplaats het meest voor jou geschikt is.
Stel je graag zelf een stageplaats in een ander land voor? Geen probleem! Hou wel rekening met de voorwaarden die verbonden zijn aan de VLIR-UOS beurs (oa lokale promotor e.d. lees meer in de oproep).

Meer info?

Neem contact op met de exchange-coördinator via idlo [at] vub [dot] ac [dot] be