LIO-traject

Werk je al als leraar maar beschik je nog niet over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs? Houders van een masterdiploma die reeds in het onderwijs tewerkgesteld zijn, kunnen de lerarenopleiding in een apart traject volgen: het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. 

Voorwaarden LIO-traject

Je komt in aanmerking voor een LIO-traject van de lerarenopleiding indien:

  • je werkt in een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of in het volwassenenonderwijs;
  • jouw school bereid is je te begeleiden als LIO en hiervoor een LIO-baanovereenkomst wil afsluiten met de Vrije Universiteit Brussel;
  • je minimum 500 lesuren geeft binnen je opdracht, waarvan 120 lesuren in vakken waarvoor je het vereiste diploma hebt.

Minder dan 500 lesuren binnen je onderwijsopdracht?

Heb je een lesopdracht van minder dan 500 uren maar meen je alsnog in aanmerking te komen voor een LIO-traject? Neem dan contact op met je LIO-loopbaanbegeleider, prof. dr. Els Consuegra (els [dot] consuegra [at] vub [dot] ac [dot] be) en vraag een toelating aan tot het LIO-traject volgens de geijkte procedure (zie onder). 

De LIO-student wiens onderwijsopdracht minder dan 500 lesuren bedraagt maar alsnog toestemming krijgt om in te stappen in het LIO-traject, zal de ontbrekende uren aanvullen met aangepaste en bijkomende opdrachten. Je indivueel traject zal door de titularis van het opleidingsonderdeel 'Onderwijspraktijk voor de LIO' uitgewerkt worden in samenspraak met je LIO-loopbaanbegeleider. 

Toelating aanvragen voor een LIO-traject

Wil je graag inschrijven voor een LIO-baan aan de VUB? Meld je dan eerst online aan voor één van de vijf SLO's die volgt op je masterdiploma. Je kan de toelatingsvoorwaarden voor elke SLO hier raadplegen. 

Noot: tijdens je aanmelding krijg je niet de mogelijkheid aan te melden voor een LIO-traject. Het secretariaat zal je inschrijving handmatig omzetten in een LIO-traject.

Toelating tot het LIO-traject vraag je via onderstaand formulier aan bij prof. dr. Els Consuegra, de LIO-loopbaanbegeleider.

Toelating aanvragen

Programma-implicaties voor de LIO

Als student in een LIO-baan volg je voor 30ECTS de opleidingsonderdelen 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1' en 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2'. Daarnaast bestaat je programma uit 4 theoretische modules.LIO-studenten worden dus vrijgesteld van 'Module 1: Urban Education' en 'Module 6: Brede School'.

Het LIO-traject bestaat bijgevolg uit volgende opleidingsonderdelen:

  • Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1 (15ECTS);
  • Module 2: Leren van individuele leerllingen voor de LIO (6ECTS);
  • Module 3: Krachtige leeromgeving voor de LIO (9ECTS);
  • Keuzeopleidingsonderdeel: 2e vakdidactiek (3ECTS);
  • Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2 (15ECTS);
  • Module 4: Diversiteit en grootstad voor de LIO (6ECTS);
  • Module 5: Positief en zorgend leerklimaat voor de LIO (6ECTS);

Wil je het LIO-traject spreiden over meerdere academiejaren? Bekijk dan de spreidingstrajecten.

Evaluatie van de LIO

Je evaluatie als LIO-student gebeurt op basis van drie pijlers: de assessment van je portfolio (60%), de uitvoering van de 500 uren die je als LIO-student presteerde onder begeleiding van je schoolmentor (30%) en je mondelinge verdediging (10%). De globale assessment is dus het eindresultaat van de evaluatie van (1) de directeur van de school, (2) de schoolmentor, (3) de titularis van de opleidingsonderdelen  ‘Onderwijspraktijk voor de LIO’ en (4) de LIO-stagebegeleider onder de vorm van een assessment.

Meer informatie omtrent de evaluatie van het LIO-traject vinden studenten en mentoren terug in de respectievelijke LIO-stagehandleidingen.