Ik heb een vraag over mijn stage?!

Wie is wie?

Tijdens je stage word je begeleid door verschillende personen in de lerarenopleiding én op je stageplek.

In je stageparcours krijg je te maken met verschillende personen:

IN DE LERARENOPLEIDING

  • de (vak)stagebegeleider: de persoon die je opvolgt tijdens je (vak)stage
  • de supervisor: de persoon die je begeleidt tijdens je reflecties
  • de titularis: de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt voor je stage
  • de stagecoördinator: de persoon die je aanspreekt als je een probleem ervaart met je stagebegeleider, je stageschool, je vakmentor, ...
  • de trajectbegeleider: de persoon die je advies geeft bij je studieloopbaan
  • de bruggenbouwer: de persoon die ook deel uitmaakt van het onderzoekende team in module 6C - Onderzoekende School?!
  • de voorzitter: de persoon die de eindverantwoordelijke is van de opleiding en die jouw stageovereenkomt ondertekent

OP DE STAGEPLEK

  • de vakmentor: een ervaren leerkracht die je tijdens je stage begeleidt op klasniveau
  • de schoolmentor: een leerkracht van je stageplek die je begeleidt op schoolniveau
  • de directie: de directeur die de eindverantwoordelijke is op je stageplek en jouw stageovereenkomst (laat) onderteken(t)(en)

 

Ik heb/krijg een vraag over stage...