Opleidingsconcept

 Opleidingsconcept

Modulair programma met leerlijnen

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum bestaat uit zes modules waarin telkens een thema centraal staat. De modules kennen een volgtijdelijkheid met uitzondering van module 1 en module 6. Dit betekent dat je eerst module 2 dient af te werken alvorens je kan starten met module 3, enz. Vijf leerlijnen lopen als een rode draad doorheen de modules en verzekeren de samenhang van het programma.

 

 

Keuzeopleidingsonderdeel

Binnen elk SLO-profiel volg je standaard de gelijknamige vakdidactiek. Als student ingeschreven in, bijvoorbeeld, de SLO humane wetenschappen - profiel geschiedenis, volgt je dus ook de vakdidactiek geschiedenis standaard ingebouwd in je programma. Daarnaast dien je een keuze te maken tussen een 2e vakdidactiek of een verbredend of verdiepend keuzevak. In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

2e vakdidactiek

Per SLO-profiel werden enkele vakdidactische keuzes opengesteld. Een schematisch overzicht van de toelatingen tot de 2e vakdidactische keuzes kan je hier raadplegen. De 2de vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met Module 3: Krachtige leeromgeving. Afwijken van deze toelatingsvoorwaarden kan uitzonderlijk indien je je vakexpertise in de gewenste 2e vakdidactiek kan staven én indien de desbetreffende vakdidacticus je toestemming verleend. Dit kan, bijvoorbeeld, op basis van een minor-opleiding, een eerder behaald diploma of omwille van een groot aantal keuzevakken in het vakdomein van de afwijkende 2e vakdidactiek. Een gemotiveerde aanvraag tot afwijken richt je tot idlo [at] vub [dot] ac [dot] be, met een overzicht van het curriculum (en behaalde resultaten) op basis waarvan je de uitzondering aanvraagt.

Verbredende keuze

Je kan naast een 2e vakdidactiek ook opteren om een verbredend of een verdiepend keuzevak op te nemen. De drie keuzes die aangeboden worden zijn: Project Algemene Vakken in het BSO (3ECTS), Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen (6ECTS) of ICT-coördinatie (3ECTS).

Opleidingsprogramma en ECTS-fiches

De opleidingsprogramma's en ECTS-fiches kan je hier raadplegen.