Vrijstellingsaanvraag

Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen!


DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN JE DOSSIER

Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen.

Je vraagt een vrijstelling aan voor een of meerdere opleidingsonderdelen van

  • het eerste semester: maandag 16 oktober 2017
  • het eerste én tweede semester:maandag 16 oktober 2017
  • het tweede semester:donderdag 15 februari 2018

 

SAMENSTELLING VAN JE DOSSIER

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het formulier vrijstellingsaanvraag 2017-2018 (zie onderaan). Het faculteitssecretariaat behandelt enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend.

Dit document kan enkel worden ingevuld in Word. Indien je (als macgebruiker) niet over dit programma beschikt, kan je het document manueel invullen of kan je terecht in de computerlokalen in gebouw B.

Een volledig aanvraagdossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab.

1. Hoofdstuk I: “Dossier Vrijstellingsaanvraag”

→     je persoonsgegevens

→     de opleiding waarvoor je bent ingeschreven (of die je wenst te volgen)

→     alle opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst te bekomen per opleiding, eventueel over verschillende loopbanen heen ingeval van een gecombineerde inschrijving

→     de externe opleidingsonderdelen met vermelding van Instelling | Academiejaar | Resultaat | ECTS (= aantal studiepunten)

 Let op! Je vult elk veld in: manueel of via de drop-down lists. Indien jouw keuze niet in de drop-down list is opgenomen, selecteer je “NVT” en vul je manueel op het geprint document de correcte informatie aan.

In onderstaand voorbeeld vraagt de student een vrijstelling voor het opleidingsonderdeel “Ondernemingsrecht” in het schakelprogramma (SCH) en heeft credits behaald in twee verschillende opleidingen in twee verschillende instellingen.

2. Hoofdstuk II: “Diploma & diplomasupplement | Officiële resultatenbladen”

Indien je het diploma behaald hebt in een vorige opleiding:
Kopie(ën) van je officieel behaald(e) diploma(‘s) en diplomasupplement(en).

Indien je het diploma niet behaald hebt in een vorige opleiding:
Kopie(ën) van je officiële resultatenblad voorzien van een stempel van de instelling en handtekening van een bevoegd persoon.

Op deze documenten markeer je "in fluo" de externe opleidingsonderdelen met het behaalde resultaat en aantal studiepunten waarop jij je baseert voor het aanvragen van een vrijstelling.
Je vermeldt bij het resultaat het nummer van het VUB opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (bijvb.VUB OO|01 enz.)

3. Hoofdstuk III: “ECTS fiches of officiële beschrijving van de opleidingsonderdelen”

De officiële beschrijving of ECTS fiches van het academiejaar waarin je het creditbewijs hebt verworven, nummer je eveneens met het cijfer van het VUB opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (hoofdstuk I “dossier Vrijstellingsaanvraag, bv. VUB 00 | 01) en van het academiejaar waarin je het creditbewijs hebt verworven!
De fiches zijn voorzien van het logo of een stempel van desbetreffende instelling. De afdruk van een webpagina volstaat eveneens.

 

INDIENEN VAN JE DOSSIER

Je dient je volledig aanvraagdossier (persoonlijk) in op het faculteitssecretariaat ES.

Eén van onze medewerkers neemt samen met jou het dossier een eerste maal door en je krijgt een ontvangstbewijs.

Elektronische aanvraagdossiers worden NIET behandeld. Dossiers per post opgestuurd worden NIET behandeld.

 

AFSPRAKEN

 →       je mag slechts één dossier indienen per opleiding, per academiejaar. Denk grondig na over de vrijstellingen die je wenst aan te vragen. Een aanvraag voor een opleidingsonderdeel van het tweede semester wordt niet meer behandeld indien je al een dossier voor een  opleidingsonderdeel van het eerste semester indiende;
 →       lees de beschrijving van je VUB-studieprogramma goed door en ga na welke vakken uit je studieverleden equivalent zijn met de VUB-opleidingsonderdelen;
 →       je dossier dient volledig te zijn. Na indiening kan je geen documenten meer toevoegen. Onvolledige dossiers worden inhoudelijk niet behandeld (= onontvankelijk);
 →      het verschil in ECTS-credits tussen het opleidingsonderdeel waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd en het/de opleidingsonderde(e)l(en) op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd mag maximaal 1 ECTS-credit zijn;
 →       je kan geen vrijstelling aanvragen voor opleidingsonderdelen uit een masteropleiding op basis van individuele opleidingsonderdelen uit een professionele bacheloropleiding. Op basis van de afstudeerrichting binnen een professionele bachelor kan maximaal één masteropleidingsonderdeel worden vrijgesteld;
 →     dien geen vrijstellingsaanvraag in voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch opgenomen (check je Self Service);
 →       de beslissing ontvang je via e-mail van het faculteitssecretariaat, bij voorkeur op je VUB-emailadres;
 →       de toegekende vrijstellingen worden door de facultaire administratie ingegeven in je Self Service. Check dit zeker vóór aanvang van de examenperiode. Bij twijfel contacteer je het faculteitssecretariaat;
 →    je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor die waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

BELANGRIJK

  • volg de lessen van het opleidingsonderdeel zolang er geen beslissing over je vrijstellingsdossier genomen is;
  • hoe vroeger je je aanvraag indient, hoe sneller je in principe uitsluitsel krijgt. Als je wacht tot kort voor de deadline, moet je rekening houden met langere wachttijden.

FORMULIEREN

Economische wetenschappen

Bedrijfskunde

Handelsingenieur

Toegepaste Economische Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Communicatiewetenschappen

Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie: Politieke Wetenschappen

Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie: Sociologie

Schakel/Voorbereiding/Master Politieke Wetenschappen

Schakel/Voorbereiding/Master Sociologie