Aanvraag gecombineerde inschrijving

Wat is een gecombineerde inschrijving?

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider.

Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Hoe je een gecombineerde inschrijving kan aanvragen, vind je hier.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 39 van het OER 17-18 beperkt tot maximaal 66 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen:

  • Basisopleiding minder dan 20 ECTS-credits

Een traject van 72 ECTS-credits wordt aanvaard wanneer een student kan afstuderen (opleiding kan beëindigen).

Een traject tussen 73 en 80 ECTS-credits wordt steeds voorgelegd aan en besproken met de decaan. De eerder behaalde resultaten van de student zullen hierin bepalend zijn.

Inschrijvingsvereisten worden overruled wanneer een student kan afstuderen.

 

  • Basisopleiding 20 of meer ECTS-credits

Indien nooit eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding en indien er geen opleidingsonderdelen uit het eerste of tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan tot maximaal 66 ECTS-credits.

Indien eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding of indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd, wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan, na gesprek met de studietrajectbegeleider. De student neemt zelf contact op met de studietrajectbegeleider.

Inschrijvingsvereisten worden niet overruled

 

  • Voorbereidingsprogramma + master Bedrijfskunde | Management

Gecombineerde inschrijving voorbereidingsprogramma en master wordt toegestaan, ook het maximaal traject binnen de opleiding bedrijfskunde van 84 ECTS-credits (24 + 60 ).