Diploma, Onderzoek & Doctoreren

Je diploma

Zodra je bent afgestudeerd als bachelor- of masterstudent, maken we werk van je diploma én diplomasupplement. Dit is een heel proces waarmee je faculteit een tijdje zoet mee is. Via studentenadministratie kan je reeds een attest van afstuderen bekomen (dit wordt je automatisch bezorgd in de weken na je proclamatie, per post op je adres dat opgegeven werd bij inschrijving). In de maand december wordt je diploma gedrukt, en nadat je een bericht krijgt van je faculteit kan je je diploma ophalen.

Aangezien een diploma (én supplement) een origineel en officieel document is - er wordt maar één exemplaar van gedrukt - gaan we hier voorzichtig mee om. Enkel jij kan je eigen diploma - op vertoon van een identiteitsbewijs - ophalen. Uitzonderingen per geschreven volmacht worden toegestaan (mits kopie van identiteitsbewijs van de alumna/alumnus). 

Indien je merkt dat er toch nog een fout staat op diplomavoorblad of diplomasupplement, gelieve ons te verwittigen via faces [at] vub [dot] ac [dot] be

Diploma-uitreiking

Voor de afgestudeerde masters organiseert je faculteit een heuse diploma-uitreiking show, elk jaar in december. Zodra je officieel bent afgestudeerd, word je hiervan op de hoogte gebracht/gehouden en krijg je ook een persoonlijke uitnodiging (per vub-mail). Hou je vub-mail daarom toch af en toe in de gaten in de maanden nadat je bent afgestudeerd

De afgelopen diploma-uitreiking werd vastgelegd op gevoelige plaat door een professionele fotograaf. Het resultaat kan je terugvinden op zijn website:

Foto's diploma-uitreiking 16 december 2017

 

Doctoreren

Doctorereren aan de VUB

Wie meer wil weten over doctoreren aan de VUB kan meer informatie vinden op volgende website.

Doctoreren binnen Faculteit ES

Alle informatie is terug te vinden op de algemene website.

Studenten die een doctoraat binnen de Communicatiewetenschappen wensen te schrijven dienen ook rekening te houden met volgende richtlijnen.

 

Doctoraten afgelegd in Faculteit ES

Doctoraat in de Economisch Wetenschappen (sinds 2004)

Doctoraat in de Media- en Communicatiewetenschappen (sinds 2013)

Doctoraat in de Politieke Wetenschappen (sinds 2004)

Doctoraat in de Sociale Wetenschappen: Sociologie (sinds 2004)

Doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (sinds 2004)

Doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur (sinds 2004)

Vak- en onderzoeksgroepen

Vakgroepen

Applied Economics (APEC) 
Business, Technology and Operations (BUTO)
Communicatiewetenschappen (SCOM)
Business  (BUSI) 
Political Science (POLI) Sociology (SOCI)

Onderzoeksgroepen

Culture, Emancipation, Media & Society (CEMESO)
DESIRE:  Centre for the study of Democracy, Signification and Resistance
Finance and Insurance (FINS)
Interface Demography
Studies on Media Information and Telecommunication (SMIT)
Tempus Omnia Revelat (TOR)

Interfacultaire onderzoeksgroepen

Onderzoekscentrum Gender en Diversiteit (RHEA)
Onderzoeksgroep arbeidsstudies (WORK)
Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI)
Sociale en culturele voedingsstudies (FOST)

Studiegroepen

Technological, Economical and Social Changes and Labour Market Research (TESA)